Zásady ochrany osobných údajov (EÚ)

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov, ktoré môže FOP Dina Pavlovna Sultanova zhromažďovať od fyzických osôb (dotknutých osôb) pri používaní našej platformy - webových stránok: eu.nspclub.org, nspclub.pl, nspclub.de, nspclub.it, nspclub.fr, nspclub.es, nspclub.ro, nspclub.nl, nspclub.gr, nspclub.cz, nspclub.pt, nspclub.sk, nspclub.lt, nspclub.lv, nspclub.ee, nspclub.dk, nspclub.fi.

Naše zásady ochrany osobných údajov vychádzajú z požiadaviek Ústavy Ukrajiny a zákona Ukrajiny "O ochrane osobných údajov" zo dňa 01.06.2010 č. 2297-VI (ďalej len "zákon"), ako aj Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en (Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov, ďalej len "GDPR") a ďalších platných európskych právnych predpisov o ochrane údajov, spoločne ďalej len "právne predpisy".

Správa sa zaväzuje chrániť vaše súkromie na internete. Kladieme veľký dôraz na ochranu údajov, ktoré nám poskytujete. Účely, na ktoré zhromažďujeme osobné údaje: na zlepšenie fungovania našich služieb, na kontaktovanie návštevníkov tejto stránky, na zasielanie noviniek e-mailom, na spracovanie údajov používateľov pre služby online obchodu, na poskytovanie informácií požadovaných používateľom, na poskytovanie služieb súvisiacich s činnosťou tejto stránky, ako aj na nasledujúce činnosti.

Odkazy na iné stránky

Naša platforma môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Za ich obsah nenesieme zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky, ak sú k dispozícii.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame len vtedy, ak s tým dobrovoľne súhlasíte. Súhlasom nás oprávňujete zhromažďovať a používať tieto údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska, číslo partnerskej zmluvy NSP. Vaše údaje budú zhromažďované a spracúvané v súlade s platnými zákonmi Európskej únie a Ukrajiny.

Ukladanie, zmena a vymazanie údajov

Používateľ, ktorý poskytol svoje osobné údaje na stránkach našej platformy, má právo ich zmeniť a vymazať, ako aj odvolať svoj súhlas s ich použitím. Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na ich použitie na hlavnú činnosť stránky. Po skončení používania vašich údajov ich správa stránky vymaže. Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, môžete sa obrátiť na administráciu stránky na tejto adrese: [email protected]. Vaše osobné údaje môžeme preniesť našim obchodným partnerom, a ak boli prenesené, nemôžeme ich meniť v iných organizáciách, ktoré s nami nie sú prepojené.

Používanie technických údajov pri návšteve webovej stránky

Pri návšteve webových stránok našej platformy sa do databázy ukladajú záznamy o vašej IP adrese, čase návštevy, nastavení prehliadača, operačnom systéme a ďalšie technické informácie potrebné na správne zobrazenie obsahu webovej stránky. Z týchto údajov nie je možné identifikovať totožnosť návštevníka.

Poskytovanie informácií deťmi

Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše deti poskytli osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás, prosím, na adrese: [email protected]. Poskytovanie osobných údajov maloletých bez súhlasu rodičov alebo opatrovníka je na našej službe zakázané.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie používame na správne zobrazenie obsahu a na uľahčenie používania našich stránok Platformy. Ide o malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Pomáhajú stránke zapamätať si informácie o vás, napríklad v akom jazyku si prezeráte stránky a aké stránky ste už otvorili, čo bude užitočné pri vašej ďalšej návšteve. Vďaka súborom cookie je vaše prehliadanie oveľa pohodlnejšie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete tu: https: //ru.wikipedia.org/wiki/Cookie. Sami môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby prijímal alebo blokoval súbory cookie. Neprijatie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť webovej stránky.

Používanie osobných údajov inými službami

Táto webová lokalita používa internetové služby tretích strán, ktoré zhromažďujú informácie nezávisle od nás: Google Analytics, Google AdSense, Facebook.com, Online Consultant, Yandex Metrics (metrika.yandex.com). Údaje, ktoré zhromažďujú, môžu byť zdieľané s inými službami v rámci týchto organizácií, môžu ich použiť na personalizáciu reklamy pre svoju vlastnú reklamnú sieť. Používateľské zmluvy týchto organizácií si môžete prečítať na ich webových stránkach. Tam sa tiež môžete odhlásiť z ich zhromažďovania osobných údajov, napríklad blokovanie služby Google Analytics nájdete tu tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Osobné údaje neposkytujeme iným organizáciám alebo službám, ktoré nie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Jedinou výnimkou je prenos informácií v prípade, že to zo zákona vyžadujú orgány verejnej moci, ktoré sú na to oprávnené.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Naša platforma môže z času na čas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. O všetkých zmenách vás budeme informovať uverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke. Sledujeme zmeny právnych predpisov týkajúcich sa osobných údajov v Európskej únii a v štáte Ukrajina. Ak ste nám zanechali osobné údaje, budeme vás informovať o všetkých zmenách zásad ochrany osobných údajov. Ak boli vaše osobné údaje zadané nesprávne, je možné, že vás nebudeme môcť kontaktovať.

Spätná väzba, záverečné podmienky

V otázkach týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov môžete kontaktovať správu platformy na adrese: [email protected] alebo zaslaním listovej zásielky na adresu 20703, Čerkaská oblasť, Čerkaský okres, mesto Smela, ulica Kotljarevskogo, 8, FOP Dina Pavlovna Sultanova. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov, nesmiete využívať služby stránok našej platformy, v takom prípade by ste sa mali zdržať návštevy uvedených stránok zahrnutých do našej platformy.

Položiť otázku
Pozor: HTML nie je podporované! Použite obyčajný text.